Formandens beretning

Bofællesskabet A/B Thims Gård

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 20. April 2018 for året 2017/2018

Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 beboermøder.

Reparationer og vedligeholdelse i årets løb:

Opgangene er blevet malet.

Taget er blevet repareret efter nedfaldne tagsten.

Suzannas varmtvandsbeholder er blevet udskiftet.

Huset:

Ved sidste bygningsgennemgang besluttede vi, at stuehuset skulle males, hvilket omfatter facader, bindingsværk og havemur mod Vestergade. Undtaget er gavlen mod haven, da den blev malet sidste år.

Alt vil blive renset, repareret og malet.

Arbejdet vil gå igang her i foråret.

Vi søgte tilskud fra Svanekes venner men fik afslag, da de mener, at det hører ind under almindelig vedligeholdelse.

Interesseliste:

Vi har for øjeblikket 5 på vores interesseliste, 1 ægtepar og 3 enlige.

Haven:

Vi har besluttet at nedlægge et bed , som bestod af stauder og skvalderkål. I stedet har vi plantet en masse blomstrende buske. Vi har fået hjælp af en havearkitekt vedrørende udformning og valg af buske, så nu venter vi bare på et blomsterflor og et vedligeholdelsesfrit bed.

Efter at vi mistede vores havemand Anders, har Bent og Kim slået græs og klippet hække. Det har sparet os for rigtig mange penge, så en stor tak til Bent og Kim.

Det er blevet tradition, at vi holder sommerkomsammen med vores naboer på Thims Mark. I år var det vores tur og vi besluttede at grille. Vi var desværre ikke så heldige med vejret, så vi grillede ude og klemte os derefter sammen i fælleshuset, men på trods af vejret havde vi en hyggelig dag.

Jul – første søndag i advent pyntede vi gården med lys og gran og bagefter var der gløgg og æbelskiver i fælleshuset.

Vi har holdt en fællesmiddag og en fællesfrokost.

Annelise Skovgaard