Om Thims Gård

THIMS GÅRD, der har status som bevaringsværdig ejendom, er en 4-længet bindingsværksgård med et unikt gårdmiljø og en stor have.

Thims gård da den var “rigtig” bondegård

Hovedbygningen, som blev opført af købmand og skipper Hans Larsen Smidt, stammer tilbage fra 1850’erne, de øvrige tre længer fra ca. 1860 – 1875.

Indmaden blev revet ud og lejlighederne skulle bygges

I tidens løb har der både været drevet købmandshandel og landbrugsvirksomhed fra gården.
Da man så at sige fjernede alle ”indvoldene” fra bygningerne og kun lod ydermurene blive stående tilbage, siger det sig selv, at lejlighederne er indrettet på den måde, det var muligt, nemlig hvad der var plads og økonomi til i bygningernes ”tomme skal”.

Og der var nok at tage fat på, det var en ordentlig omgang

Det betyder, at ikke to lejligheder er ens. De 6 af lejlighederne ligger i stueplan med adgang til små terrasser, 6 andre ligger på 1. Sal, mens en enkelt er i to etager. Alle beboere kan benytte den store have med gamle frugttræer og krydderurte-rotunde.

I 2023  ligger anskaffelsesprisen på den mindste lejlighed 346.575 kr. og huslejen er 4.136 kr. mdl., mens den på den største er                                             anskaffelsesprisen på  658.456 kr. og huslejen er på 7.657 kr. mdl.

Byggerier set fra sydfløjen mod fælleshuset og opgang 33

I vores fælleshus, hvor vi bl.a. holder beboermøder og lejlighedsvise fællesmiddage under hyggelige former, er der mulighed for overnatning for den nærmeste familie og egne venner. Prisen for overnatning er p.t. kr. 100 pr. nat pr. person over 15 år. Fælleshuset giver også mulighed for forskellige slags aktiviteter, men det er op til beboerne at bestemme, hvilke der skal være plads til. Det er tilladt at holde husdyr, såfremt de ikke er til gene for de øvrige beboere. I fælleshuset er husdyr ikke tilladt.

Ifølge vores vedtægter er den nedre grænse for optagelse som ny andelshaver 40 år, og man må ikke have hjemmeboende børn under 18 år. Den øvre grænse for optagelse er ifølge vedtægterne 70 år, men der kan dispenseres fra denne aldersgrænse.

BOFÆLLESSKABET A/B THIMS GÅRD får vedligeholdt det meste af det udvendige af bygningerne , men alt andet, såsom øvrigt havearbejde, trappevask, snerydning, småreparationer på bygningerne og rengøring af fælleshuset, står vi selv for. Da vi højst er ca. 15 – 18 beboere i foreningen til at tage os af disse forpligtelser, er det derfor et krav, at i hvert fald én person pr. husstand skal kunne deltage i disse aktiviteter. Vi forventer, at beboerne deltager aktivt i fællesskabet med gode ideer og ved løsning af de fælles problemer og gøremål, der måtte dukke op hen ad vejen. Og for at styrke ideen med bofællesskabet og en gensidig trivsel forventer vi, at samtlige beboere – så vidt muligt – deltager i beboermøder, fællesmiddage og generalforsamlinger etc.

I dag fælleshus, og roserne er der stadig

Du skal ifølge vores vedtægter godkendes af bestyrelsen, hvis du ønsker at bo her, og der kan kun undtagelsesvist dispenseres fra alderskriteriet. Vi skal da også for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der med en andelsbolig i BOFÆLLESSKABET A/B THIMS GÅRD følger en bopælspligt, hvilket vi opfatter meget bogstaveligt.

Til slut kan vi oplyse, at BOFÆLLESSKABET A/B THIMS GÅRD´s bestyrelse består af 4 af beboerne samt en suppleant, og derudover har vi en rådgiver. Vi er også medlem af AndelsBoligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF).

Hvis vores beskrivelse af BOFÆLLESSKABET A/B THIMS GÅRD har vakt din interesse, er du velkommen til at lade dig opskrive som boligsøgende på vores interesseliste – og naturligvis også til at komme på besøg og se det hele med dine egne øjne. Kontakt venligst Irene Maribo Mogensen – se nedenfor. Opskrivning på interesselisten koster 100 kr. årligt.

Boligerne nr. 29